Lyckad friidrottsskola på Rimnersvallen

Under vecka 26 arrangerade vi vår traditionella friidrottsskola på Rimnersvallen i Uddevalla. Om än med andra förhållningsregler detta år så lockade vi 70 barn till vallen som tillsammans med 9 duktiga ungdomsledare hade en fantastisk vecka. Med rekordvärme och konstant sol testade barnen på allt från 60m till spjut. En intensiv men mycket uppskattat vecka avslutades sedan med stafetter, bad i vattengrav och TikTokdans.