Träning

________________________________
Bli medlem i Hälle IF!
Kostnad: 450kr/person och år+ 100kr/år för tillkommande personer i samma familj/hushåll.

Betalas till pg: 28 96 41-3.

Exempel: För en familj med två föräldrar och två barn innebär detta 750kr/år(450kr+100kr+100kr+100kr).
________________________________

FRIIDROTTSSKOLA
Friidrottsskola Ljungskile:
Start 6/9.
Onsdagar kl. 17-18.00 i Ljungskileskolan för 7-9 år. (årkurs 1-3)
Tränare Benjamin Åberg kan nås på benjamin.aberg@outlook.com eller 0736-772 112

Friidrottsskola Uddevalla:
Start 7/9.
Torsdagar kl. 17-18-00 i Rimnershallen för 8-11 år.
Tränare Benjamin Åberg kan nås på benjamin.aberg@outlook.com eller 0736-772 112

ÖVRIGA TRÄNINGAR
Ungdomsgruppen 12-15år, Juniorakademin samt Seniorer/Veteran, Uddevalla:
Tisdagar och torsdagar i Rimnershallen kl. 17.30-19.00 för 12 år och uppåt.
Tränare Christian Persson kan nås på 070-684 32 38

Mellanstadiegruppen, Ljungskile:
Start 4/9.
Måndagar kl. 18.00-19.00 i Ljungskileskolan.
Anmälan till Benjamin Åberg på benjamin.aberg@outlook.com eller 0736-772 112

Fysträning Ljungskile:
Start 8/9.
Ålder: 11 år t.o.m. gymnasieålder.
Fredagar kl. 17-18.00 i Ljungskileskolan.
Tränare Benjamin Åberg kan nås på benjamin.aberg@outlook.com eller 0736-772 112

Backträning, Ljungskile:
Lördagar kl. 11.00-12.00 i Ljungskile.
Träningen är öppen för alla.
Tränare Martin Burrows kan nås på martin.burrows@symetri.com eller 070-48 28 896