Värdegrund och vision

Hälle IF:s värdegrund

Friidrotten har en gemensam grundsyn som bygger på glädje och respekt. Vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer. Det ska finnas plats för alla, oavsett ålder, kön, ras, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller sexuell läggning. Hälle IF arbetar mot användning av doping och droger.

Läs mer om Friidrottens värdegrund på Svenska Friidrottsförbundets webbplats www.friidrott.se – Friidrottens värdegrund (pdf).

Friidrottens mångfald-och inkluderingsplan

Svensk Friidrotts mångfalds- och inkluderingsplan innefattar ramar och riktlinjer som gäller för såväl förbund som föreningar. Riktlinjerna skall verka som hjälp till ett förbättrat mångfalds- och inkluderingsarbete som stärker och utvecklar svensk friidrott.

Svensk Friidrott förhåller sig till internationella överenskommelser såsom de Mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen, FNs internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt till de nationella ramar och regler, som exempelvis diskrimineringsgrunderna och jämställdhetsmålen.

Värdegrund, inkludering och mångfald är också en viktig del av Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning ”Fler och bättre”. Inom Svensk Friidrott arbetar vi för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer. Detta innebär att det ska finnas plats för alla, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, etniskt ursprung, religion, politisk åsikt samt fysiska eller psykiska förutsättningar.

Inkludering handlar om att den person som finns eller som vill finnas i vår verksamhet ska känna sig välkommen. Det handlar om att bli sedd, får ta del av gemenskapen samt känna möjligheten till att vara delaktig och kunna påverka utformningen.

Läs mer på Svenska Friidrottsförbundets webbplats – Mångfald- och inkluderingsplan 2018 – 2020 (pdf).

Vision

Hälle IF är och ska fortsatt vara den ledande friidrottsklubben inom distriktet, såväl på barn- och ungdomsnivå samt junior och seniornivå. Vi ska också vara det naturliga valet för motionsidrottaren och veteranfriidrottaren, för ett livslångt idrottande. Vi vill ge ungdomar, juniorer och senioraktiva möjligheten att satsa på sin idrott och har målsättningen att så många som möjligt ska nå så långt som möjligt.