Hälle IF Parasport

Hälle IF är sedan 2018 medlemmar i Uddevalla Open Parasport och Parasportsförbundet. Vi erbjuder i nuläget inga organiserade träningar men har paraaktiva i vår förening.

Kontakt: Christian Persson, christian@skolutveckling.com / 0706 84 3238

http://uddevallaopenparasport.se/

https://www.parasport.nu/