Juniorakademin

Hälle IF:s juniorakademi är idag en av Sveriges mest kreativa utvecklingsmiljöer av unga talanger i friidrott. Kring den fantastiska träningsmiljön i Uddevalla med utomhusarena, inomhushall, idrottsgymnasium utgör Hälles Juniorakademi den sammanhållande kraften med avseende till instruktörskompetens, träningsaktiviteter, coaching, hälsa & rehab, utbildning samt inte minst administration och individuella upplägg av tävlandet. Till akademin är knuten en av landets främsta elitinstruktörer, Ulf Friberg och vid sidan av honom flera andra namnkunniga instruktörer som t.ex. Christian Persson, Benjamin Åberg, Mikael Gren och Mikael Johansson.

 

Foto: Deca Text & Bild

 

Hälle IF:s juniorakademi har varit verksam sedan 2017 i samarbete med Gustaf B Thordéns stiftelse och varit mycket framgångsrik och där flera aktiva gått vidare till både senior och junior-landslag. Verksamheten sker i samarbete med Uddevalla elitidrottsgymnasium, där verksamhet sker dagtid medan Juniorakademin verkar kvällstid, på helger och lov. Dessutom är Juniorakademins åldersupptag vidare än gymnasiet, här kvarstår man tills man är 22 år. I många friidrottsgrenar når man sin topp kring 25-35 års ålder och därför är åren närmast efter gymnasiet oerhört viktiga, de aktiva skall mjukt slussas vidare mot en seniorelit-satsning. Blir kontrasten för skarp är risken stor att talanger försvinner, därför är Junior-akademin en viktig bakgrund till att Hälle får fram statistiskt många aktiva upp i seniorålder.

Foto: Deca Text & Bild

Genom Juniorakademin skapas en förutsättning för bohuslänska ungdomar att utvecklas lokalt och inte spridas ut över landet, vilket annars skulle riskera att vara fallet. Vi vet även av historiska erfarenheter att tonåringar och unga vuxna utvecklas bäst när en professionell träningsmiljö kan kombineras med hemmets trygghet. Det skall också nämnas att juniorakademin står öppen för aktiva ifrån andra föreningar och dessutom inkluderar klubbens 12-15 åringar i syfte att skola in dem i ett långsiktigt tänk.