Hälleungdomar på sommarläger i Stenungsund

Hälle, Stenungsund och Tingsberg arrangerade i år ett 3-dagars läger på Nösnäsvallen i Stenungsund för klubbarnas många duktiga 13-14 års ungdomar. Totalt var det 35 ungdomar som deltog samt flera ledare och instruktörer däribland Benjamin Åberg och Mikael Johansson från Hälle. På programmet stod så väl träning som teori och sociala aktiviteter.