Våra ungdomar städade Sverige

Hälles ungdomar hjälpte den 21 september organisationen Städa Sverige att plogga längs kusten i Uddevalla. Tillsammans med några från Can Guru stiftelsen och några frivilliga sprang ungdomarna runt längs kusten mellan Svenskholmen och Lindesnäs och plockade skräp under eftermiddagen.