Meraf OS klarade OS kvalgränsen på 5000m

Foto: Deca Text & Bild

I samband med internationella friidrottstävlingar i sydfranska Nice så löpte Meraf Bahta in under kvalgränsen på 5000m so ligger på 15,10. Trots att loppet hade både hare och s.k. Wavelight som var inställt på OS kvalgränsen så löpte Meraf lite ryckigt och men också inspirerat, då hon stundtals till och med låg före haren. Rent placeringsmässigt kostade detta en del mot slutet men tiden blev ändå så god som 15.08,92 vilket är hennes bästa tid på fem år. Som loppet gestaltade sig så indikerar det på ytterligare kapacitet och Meraf var fylld med tillförsikt efter loppet.