Petra 3:a på Mors 100

Foto: Deca Text & Bild (arkiv)

Ett av Nordeuropas mest prestigefyllda ultralopp är Mors 100, vilket upplysningsvis innebär löpning 100 miles, alltså drygt 16 mil! Loppet går som namnet anger på den danska ön Mors, belägen i Limfjorden. Vi talar då om det sund som avskiljer Nordjylland ifrån övriga Danmark. Hälles representant på plats var Petra Hurtig som tog sig an upp-giften för första gången, vilket alltid är en utmaning. Ön är småkuperad, efter en stund löper man tämligen ensam, efter ett tag löper man med pannlampa i mörkret. I mål kom Petra in på 18:43,54, vilket gav en tredje plats i tävlingen. Fram till Annika Nilruds klubbästa på sträckan ifrån 2015  på så var dock avståndet en bra bit. När Annika detta år sprang på 15,47 så var det även nordiskt rekord